Make your own free website on Tripod.com

GİRİŞ EKRANI

 

 

 

POLİÇE GİRİŞ EKRANI

 

-Poliçe bilgilerinizin sisteme manuel girişinin yapıldığı ekrandır.

-Sigorta Şirketi:

-Sisteme tanımlamış olan sigorta şirketidir.

-Hesap Sahibi:

-Poliçenin tutulduğu cari hesap sahibinin adıdır.

-Sigortalı adı Soyadı:

-Poliçenin sahibinin adıdır.

-Kodu:

-Sisteme tanımlanmış olan seçimi yapılan sigorta şirketine ait poliçe

kodu ve poliçe isim bilgileri gelir.

-Poliçe No:

-Poliçe girişinde poliçe numarasının manuel giriş yapıldığı satırdır.

-Poliçe Detay:

-Poliçe detay seçildiğinde sisteme girişi yapılan poliçe

detay bilgilerinin girildiği satırdır.

-Tanımlı Poliçeler:

-Poliçe girişinde poliçe numaralarının istenirse

önceden sisteme kaydının yapıldığı ve Poliçe nosu

 bulunarak seçildiği satırdır.

Eğer poliçeler sisteme girilmemiş ise bu satırı kullanmanıza gerek yoktur.

-Poliçe Başlangıç Tarihi:

-Poliçenin başlangıç tarihinin yazıldığı satır olup

 aynı gün kesilmiş poliçe ise sistem zaten günün tarihinde ekranı getirmektedir.

-Poliçe Bitiş Tarihi:

-Sistem otomatik olarak bir yıl sonrasına bitiş tarihini verir.

-Tali Acente:

-Poliçenin tali acentesi var ise Tali acentesini seçildiği satırdır.

-Brüt Prim Tutarı:

-Poliçenin bedelinin yazıldığı satırdır.

-Ödeme Şekli:

-Poliçenin ne şekilde ödendiğinin seçimi yapılan satırdır.

-Yangın S Vergisi:

-Yangın vergisi sistemde tanımlı olan orandan

otomatik hesapladığı gibibilindiği üzere poliçeye göre

 değişken olduğundan manuel olarak değiştirilebilen vergi satırıdır.

-Garanti Fonu:

-Sisteme tanımlanan orana göre sistem otomatik

 olarak hesaplamaktadır.Manuelde yapılabilir.

-T.H.G.F.:

-Sisteme tanımlanan orana göre sistem otomatik

 olarak hesaplamaktadır.Manuelde yapılabilir.

-Gider Vergisi:

-Sisteme tanımlanan orana göre sistem otomatik

 olarak hesaplamaktadır.Manuelde yapılabilir.

-Taksit:

-Eğer poliçe taksitli ise seçilmesi gereken alandır.

-Sayısı:

-Taksit alanı seçilmiş ise kaç adet taksit olduğunun belirlendiği alandır.

-Otomatik Taksit:

-Seçilen taksitlerin dökümünü yapmak için seçilmesi gereken alandır.

-Net Prim Tutarı:

-Vergilerden sonra kalan bedelin otomatik olarak gözüktüğü alandır.

-Peşinat Tutarı:

-Poliçenin peşinatı gösteren alan olup manuel olarak değiştirilebilir.

-Ekrandan Girişi Yapılan Poliçe:

*Müşteri cari hesabını

*Sigorta şirketi cari hesabını

*Poliçeden doğan vergiler hesabını

*Varsa tali acente hesabını çalıştırır.

 

 

CARİ HESAP EKRANI

 

Tüm cari hesapların görüntülendiği ekrandır.

 

MAKBUZ EKRANI

 

 

-Seçilip makbuz numarası verilen ödeme veya

ödemeler ekranın alt kısmında tekrar gelmez.

-Kursör ekranın alt kısmında dökümü olan poliçelerin

 hangisinin üstünde duruyor ise kesilen makbuz ekranında sadece

 o poliçeye ait makbuz kesilmiş ve kesilmeyi bekleyen bilgiler görüntülenebilir.

-Sigorta şirketinden alınan tahsilat makbuzları sisteme

 makbuz tanımlama ekranından kaydı yapılarak bu

ekrandan ilgili taksit veya taksitler seçilerek tahsilat makbuz no su verilebilir.

-Tek bir tahsilat makbuz numarası birden fazla ödemelere verilebilir.

-Böylece bir poliçeye ait ödemelerin veya taksitlerin

 tahsilat makbuzlarının kesilip kesilmediği kontrol edilmiş olur.

 

MAHSUP EKRANI

 

 

 

-Mahsup ekranı sistemdeki cari hesaplara

(müşteri,kasa,vergi,sigorta şirketi,tali acente hesapları,bankalar…vb.)

 manuel olarak borç alacak kaydının yapılabildiği ekrandır.

-Bu ekranda kaydı yapılan cari hesabı F5 tuşu ile görebilir F6 la ekrana geri dönülebilir.

-Böylece yapılan kayıtlar görüntülenebilir.

-Bu ekranda bir taksidi makbuz noya göre çağırıp

seçerek kolay yoldanda muhasebe kaydı verilir.

 

 

ÇEK SENET GİRİŞ EKRANI

 

 

-Müşteri çek ve senetlerinin kaydının yapıldığı ekrandır.

-Ayrıca bu menüde Firma çek ve senetlerinin de kaydı yapılmaktadır.

 

ÇEK SENET RAPORLARI

 

 

-Her türlü çek senet raporlarının alıdığı veya excel’e atıldığı ekrandır.

 

 

TALİ ACENTE KOMİSYON RAPORU

 

 

-Tali acentelerinin hesapları ve bilgilerinin takip edildiği ekrandır.

 

 

MÜŞTERİ TANIMLAMA EKRANI

 

 

-Poliçesini gireceğiniz müşterilerinizin kişisel

bilgilerini girmek zorunda olduğunuz ekrandır.

-Müşteri bilgilerinde sadece isim soyadı ile de kayıt yapabilirsiniz.

-Şayet müşterinize ait tüm bilgileri kayıtlı  olarak

 görmek istiyorsanız tüm bilgileri girmek zorundasınız.

 

ŞİRKET TANIMLAMA EKRANI

 

 

-Şirket Bilgisi:

-Çalışmakta olduğunuz sigorta şirketinize ait bilgileri

 bir kereye mahsus girişini yapacağınız ekrandır.

-Çalışma şeklinizin A tipi veya B tipi olduğunu seçmek zorundasınız.

-Şirket bilgisi ekranındaki bilgilerinizi doldurduktan

 sonra kaydederek 2.ekran olan poliçe tipleri ekranına geçilir.

 

ŞİRKET POLİÇE TİPLERİ GİRİŞ EKRANI

 

 

-Poliçe Tipleri:

-Poliçe tipleri ekranı kaydettiğiniz sigorta şirketine

ait tüm poliçe türlerini , Poliçeye ait şirket komisyonunuzu ve

vergi oranlarını bir kereye mahsus tanımlayacağınız ekrandır.

-Poliçe tipleri ekranında yeni bir poliçe tipi

 ekleyebilir veya ekli olan bir poliçe tipini silebilirsiniz.

 

 

POLİÇE VE MAKBUZ ZİMMET EKRANI

 

 

-Poliçe Zimmet:

-Bu ekranda poliçe kesilen sigorta şirketine ait poliçe

numaraları tanımlanarak poliçe kesim ekranında poliçe

 numarasını manuel yazmadan poliçe detay satırından seçilerek poliçe girişi yapılır.

-Sigorta şirketi seçildikten sonra poliçe kaydı yapılır.

-Makbuz:

-Çalışılan sigorta şirketinin makbuzları makbuz ekranından

tanımlanarak makbuz işlemleri ekranındaki makbuz kesme işlemi gerçekleştirilir.

 

POLİÇE DETAY RAPORU

 

 

-Poliçe noya göre detay görüntülenebilen ekrandır.

 

 

VERGİLER RAPORU

 

 

-Tüm vergileri veya seçilen verginin bilgilerinin dökümü alınan rapordur.

 

 

ŞİRKET BAZINDA HAREKET RAPORU

 

 

Sigorta şirketine ait kesilmiş olan poliçelerin şirket ile

acente arasındaki muhasebe listesinin acente tarafından

görerek düzenlendiği ekrandır.